Arbetsplatsnära stöd

Arbetsplatsnära stöd

 

 

Ett bidrag för insatser som förebygger och förkortar sjukfall

 

 

Som arbetsgivare kan du få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete.

 

 

Den utredande insatsen kan handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel.

 

Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid exempelvis:

Upprepad korttidsfrånvaro

•Signaler om ohälsa

•När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter

•Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete

•Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

 

 

Exempel på innehåll:

Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna

•Kartläggning av den anställdas hinder och resurser

•Kartlägga ev behov av arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning

 

 

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

Observera ovanstående är ett sammandrag av arbetsplatsnära stöd från Försäkringskassans hemsida, läs mer på www.forsakringskassan.se

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 - 2018 Arbetslivskoordinator www.arbetslivskoordinator.se